De Seniorenraad Baarn is een adviesorgaan van de Gemeente Baarn.

De Seniorenraad onderzoekt en bespreekt alles wat raakt aan het collectieve belang van ouderen in Baarn. Daarover verstrekt de Raad aan de Gemeente een zo deskundig mogelijk advies. Dit kan gebeuren op verzoek van de Gemeente, maar meestal brengt de Seniorenraad zelf een advies uit als men dat nodig vindt.

Dit gaat over onder andere:

 • Woningen voor senioren
 • Zorg
 • Verkeer
 • Sport
 • Cultuur

Nieuwsberichten

 • samenvatting vergadering 29 mei jl.

  Waar hebben we ons verder mee bezig gehouden hebben de laatste tijd. De activiteiten:
  - Advies Mobiliteitsvisie: onze inbreng op de gemeentelijke plannen over parkeren, nieuwe fietsroutes, bushaltes e.d.
  - Advies Wonen in Baarn: wat is gerealiseerd in de afgelopen 4 jaar en wat brengt de toekomst?
  - samen met de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn zijn we aanwezig op het Alltogether Festival, organiseren we een informatieochtend brandveiligheid in de Speeldoos  ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de SGB (19 september), 

 • Eerstvolgende vergadering is 10 juli 2019

  De Seniorenraad vergadert op: woensdag, 10 juli 2019 van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Leuning, Oranjestraat 8, Baarn. De heer T. van der Poel, directeur Theater de Speeldoos, komt ons bijpraten.