• foto 3

Articles in Category: Welkom

De Seniorenraad Baarn is een adviesorgaan van de Gemeente Baarn.

De Seniorenraad onderzoekt en bespreekt alles wat raakt aan het collectieve belang van ouderen in Baarn. Daarover verstrekt de Raad aan de Gemeente een zo deskundig mogelijk advies. Dit kan gebeuren op verzoek van de Gemeente, maar meestal brengt de Seniorenraad zelf een advies uit als men dat nodig vindt.

Dit gaat over onder andere:

  • Woningen voor senioren
  • Zorg
  • Verkeer
  • Sport
  • Cultuur

Nieuwsberichten


Herstelplan Cantonspark.

De eerste indruk van het herstelplan van het Cantonspark is door de Seniorenraad (SR) en de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB), positief ontvangen.Afgelopen woensdagmiddag waren de SR en de SGB te gast in het park en werden de leden van de adviesraden rondgeleid door gemeenteambtenaar Steffan Polderman.

kort verslag vergadering 24 oktober

Mevrouw W. Nagel van het loket Wonen, Zorg en Welzijn van de gemeente Baarn vertelde helder en duidelijk over haar werk. Zij doet dit werk graag, al is het niet altijd gemakkelijk wanneer ze mensen moet teleurstellen en geen woning kan toewijzen.

volgende vergadering

De Seniorenraad Baarn onderzoekt en bespreekt alles wat raakt aan de collectieve belangen van de senioren in Baarn. De Seniorenraad Baarn is er om in het gemeentelijke besluitvormingsproces aandacht te geven aan dié aspecten die specifiek voor senioren (55+ers) van belang zijn.

Joomla templates by a4joomla