De Seniorenraad Baarn is een adviesorgaan van de Gemeente Baarn.

De Seniorenraad onderzoekt en bespreekt alles wat raakt aan het collectieve belang van ouderen in Baarn. Daarover verstrekt de Raad aan de Gemeente een zo deskundig mogelijk advies. Dit kan gebeuren op verzoek van de Gemeente, maar meestal brengt de Seniorenraad zelf een advies uit als men dat nodig vindt.

Dit gaat over onder andere:

 • Woningen voor senioren
 • Zorg
 • Verkeer
 • Sport
 • Cultuur

Nieuwsberichten

 • kort verslag 17 april 2019

  “Vrijwilliger, wie wil nog?”, was het thema van deze vergadering.
  De heer J. Kloppenburg van Humanitas vertelde dat deze organisatie gratis laagdrempelige, persoonlijke ondersteuning biedt aan mensen die het even niet alleen redden. De uitgangspunten van Humanitas zijn erop gericht dat mensen zich uiteindelijk zelf weer moeten kunnen redden. 
 • Eerstvolgende vergadering is 29 mei 2019

  De Seniorenraad vergadert op: woensdag, 29 mei 2019 van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Leuning, Oranjestraat 8, Baarn.

   

 • een kort verslag vergadering 6 maart

  Tijdens de vergadering van de Seniorenraad wordt iedere keer een actueel thema aan de orde gesteld. Dit keer was gekozen voor financiële weerbaarheid van Senioren, waarover de heer D. Kooiman een presentatie gaf.