een kort verslag vergadering 6 maart

Tijdens de vergadering van de Seniorenraad wordt iedere keer een actueel thema aan de orde gesteld. Dit keer was gekozen voor financiële weerbaarheid van Senioren, waarover de heer D. Kooiman een presentatie gaf. In een tijd, die overschakelt naar een digitale wereld, moet alles wel transparant blijven. Vroeger werd alle informatie thuis afgeleverd, tegenwoordig moeten we zelf overal achter aan. Er verandert veel en snel. Is dit voor ons nog wel bij te benen?

De heer Kooiman vindt dat iedereen een financieel maatje zou moeten hebben. Dit kan grote problemen voorkomen. Wanneer laat je je kinderen of een financieel waarnemer de financiële zaken overnemen? Hoe regel je dit zonder dat er misbruik gemaakt kan worden? Hoe lang wil je het nog zelf in de hand houden en zelfstandig alles blijven doen? Dhr. Kooiman ziet het liefst dat mensen vanaf 30 jaar al een maatje hebben. Niets is zeker, en dan is het goed om iemand te hebben die zaken voor je kan regelen. Hij zette iedereen wel aan het denken.

Verder werd door leden van de Seniorenraad de zorg uitgesproken over het gebrek aan vrijwilligers met name in het Lyvore ‘Elisabeth Park’ in Lage Vuursche. Er waren te weinig personen om bewoners te begeleiden naar de Furs voor een contactmiddag. Optimaal is deze woonvorm niet. Er is één grote kamer voor een groep van 7 mensen. De belevingswereld reikt niet verder dan die kamer. Het is ongezellig en triest. Over het nieuwe Schoonoord worden ook zorgen uitgesproken. Daar is tussen de gebouwen geen corridor gebouwd. Het is maar de vraag of mensen dan toch naar de grote recreatiezaal of het restaurant kunnen komen wanneer er gebrek aan vrijwilligers is om hen daarheen te brengen.

De volgende vergadering is op 17 april 2019. Het thema is dan: ‘Vrijwilligers, wie wil nog?’. De heer Jos Kloppenburg van Humanitas komt daarover een presentatie geven.