Kort verslag vergadering van 12 december 2018

De vergadering werd goed bezocht. Wethouder A. van Roshum, Frans Meerveld, directeur stichting Welzijn, Doesjka Reijn, ouderenadviseur, vertegenwoordiging van de Stichting Gehandicapten Belangen, de Ouderenbond KBO Soest/Soesterberg/Baarn en Irene de Boer van stichting Welzijn Lage Vuursche, schoven aan.

Het was een goede vergadering waarin diverse onderwerpen besproken werden. zoals

  • Er blijft behoefte aan één zorgloket. In het coalitieakkoord is dit vastgelegd. Ons werd medegedeeld dat men er mee bezig is.
  • De Seniorenraad heeft de wethouder aangegeven dat er een invaliden parkeerplaats ontbreekt bij het gebouw PIT aan de Eemnesserweg, tevens is het gebouw nog steeds moeilijk toegankelijk voor mensen met een handicap.
  • Duidelijk is dat er te weinig woningen zijn met een 55+ label. Op de website van www.hureninbaarn.nl staan nu ook de woningen van Woonzorg Nederland vermeld. Indien men in aanmerking wil komen voor een woonruimte op Schoonoord, dient men zichzelf aan te melden bij Amaris.
  • Er zijn veel klachten over de bestrating en aankleding van de Laanstraat. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Behoefte is aan een oversteekplaats op de Chopinlaan naar Greenfields. Tevens blijft de bestrating van de parkeerplaats bij dit restaurant een doorn in het oog.
  • de verhuiscoach krijgt te maken met complexere vragen dan voorheen. Men weet haar te vinden.
  • veel belangstelling was er voor de testen van de Stichting Bewegen Senioren Baarn (SBSB). Tal van mensen hebben zich aangemeld voor Sociaal Vitaal en Galmgroepen.
  • de Seniorenraad heeft een advies uitgebracht aan de gemeente in het kader van de eenzaamheidsbestrijding.
  • hoe kunnen we raadsleden laten ervaren dat de stoepen in Baarn echt slecht zijn vooral voor slechtzienden? Of hoe het is om niet te kunnen verstaan wat er in een raadsvergadering gezegd wordt?

Veel insprekers benadrukten dat het werk van de Seniorenraad zeer gewaardeerd wordt.