samenvatting vergadering 29 mei jl.

Waar hebben we ons verder mee bezig gehouden hebben de laatste tijd. De activiteiten:
- Advies Mobiliteitsvisie: onze inbreng op de gemeentelijke plannen over parkeren, nieuwe fietsroutes, bushaltes e.d.
- Advies Wonen in Baarn: wat is gerealiseerd in de afgelopen 4 jaar en wat brengt de toekomst?
- samen met de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn zijn we aanwezig op het Alltogether Festival, organiseren we een informatieochtend brandveiligheid in de Speeldoos  ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de SGB (19 september), zijn we aanwezig bij de ingebruikname van de toegang tot “PIT” door iemand in een scootmobiel, geven we advies over het ontwerp van de verbouwing van de ontvangsthal van het gemeentehuis en zijn we in september aanwezig op het Cultureel festival.
- Lokale Alliantie Baarn tegen financiële uitbuiting van senioren: kun je echt als senior de financiën zelfstandig doen? Wat als je van de een op de andere dag dit niet meer kunt doen. Kan iemand het direct van je overnemen? Stel je kunt niet meer pinnen, wat dan? Banken kunnen in de toekomst contant geld bij u thuis brengen. De noodzaak van een levenstestament, waarin iemand totaal gevolmachtigd wordt, is nog niet iedereen duidelijk.
- Frustratie werd uitgesproken over de digitalisering van de Gemeente. Bij bepaalde aanmeldingen dient men een formulier in te vullen. Soms heeft men geen geschikt antwoord op een niet ter zake doende vraag en….. dan is het onmogelijk om de aanmelding af te ronden. 
Ook een papieren versie van de woonkrant blijft uit. Mensen gaan niet naar de balie van het gemeentehuis om een uitdraai van beschikbare woningen te vragen. Wanneer men het aanbod op papier ziet zou men op de gedachten kunnen komen om te verhuizen. 
Men hoort niet van mensen dat ze niet instaat zijn om de digitale snelweg te bewandelen: vingers te dik of ogen te slecht. Enkele uitspraken van senioren:
‘Je zelfstandigheid wordt je afgenomen. Heb je geen internet voor bepaalde zaken, dan moet je het maar iemand in de omgeving vragen. Wie wil er nou niet zo lang mogelijk onafhankelijk zijn van anderen?’
‘Ik zou graag verhuizen maar omdat ik niet in het bezit ben van internet kan ik me niet meer inschrijven op een woning en ontvang ik ook geen lijst van beschikbaren woningen.’ De seniorenraad komt voor uw belangen op en meldt dit bij de wethouder. En… er wordt naar ons geluisterd! Er komen oplossingen!