Verslag Seniorenraad Baarn van 7 september 2022.

Tijdens deze bijeenkomst van de Seniorenraad zijn o.a. Marijke Helwegen en wethouder Mark Eijbaard aanwezig om met ons kennis maken. 

Aan de wethouder werd de vraag gesteld over de Adviescommissie Verkeer. Wanneer komt deze commissie weer bijeen? Daar brengen niet alleen ambtenaren, maar ook politie, brandweer, Veilig Verkeer Nederland en de Seniorenraad hun adviezen over bepaalde projecten. Door Corona is dit de laatste jaren in het slop geraakt. Het college wil participeren met de buurten waar er diverse projecten op de agenda staan, zoals Eemweg en Schildersbuurt. Een van de aanwezigen reageerde met de mededeling dat de bewoners van de Faas Eliaslaan zelf onderzoek naar de verkeersintensiteit hebben gedaan en het resultaat hebben ingediend bij de gemeente. Er is niet op gereageerd. De wethouder weet van dit probleem. Men is er mee bezig. Het grote probleem is het vrachtverkeer. De wethouder geeft aan dat voor alle Baarnse plannen de verkeersbegroting zou moeten worden verdubbeld. Maar helaas is hier geen meerderheid in de Gemeenteraad voor te vinden.

Marijke Helwegen vertelt dat ze is benoemd tot nu onbezoldigde ambassadrice en ombudsvrouw van Baarn. Wanneer mensen iets te klagen hebben gaat zij kijken samen met journaliste Christine Schut van de Baarnsche Courant, om er zo bekendheid aan te geven. Zo wil zij haar steentje bijdragen aan de samenleving. 

Tijdens ons kennismakingsgesprek met wethouder de Vries is het probleem van het tekort aan openbare toiletten voorgelegd. Hij kon ons melden dat er wordt gewerkt aan stickers op locaties waar mensen gebruik kunnen maken van het toilet.

Sport en Bewegen Senioren Baarn is weer opgestart met een Kick-off op het Hockeyveld. Er zijn weer nieuwe mensen bij Dynamictennis; er zijn nu 2 groepen. 

SeniorWeb: hulp aan huis is mogelijk.  Er is elke maandagmiddag een inloopmoment in de Leuning voor problemen met apparatuur. In de Bibliotheek worden cursussen gegeven.

De Groene Inval: op 14 september is er inloopmiddag. En op 23 september is er bloemplukdag. Naast de tuintjes voor scholieren zijn er tuintjes voor senioren.

Wonen: er is tekort aan Seniorenwoningen. De Woonvisie wordt binnenkort aangepast.

Automatisering: een van de aanwezigen vindt dat er veel te veel geautomatiseerd wordt. Men wordt gedwongen om internet te gebruiken, zoals in het ziekenhuis een QRcode.

Het zou mooi zijn wanneer er weer bankjes geplaatst worden in supermarkten waar mensen kunnen wachten. 

Bij de rondvraag vertelt Marijke Helwegen dat ze enthousiast is over onze vergadering. De sfeer is prettig, er worden veel onderwerpen besproken. Ze geeft ons een 8!

No video selected.