Verslag van de vergadering d.d. 6 juli 2022

Tijdens de laatste bijeenkomst van de Seniorenraad stond de Nationale Vereniging De Zonnebloem in de schijnwerpers. De heer N. Brandsen, bestuurslid van afdeling Baarn, vertelde dat deze vereniging mensen helpt met een lichte lichamelijke beperking. Er zijn in Baarn 25 vrijwilligers actief voor mensen met een hulpvraag. Een keer per maand wordt er een activiteit georganiseerd zoals poffertjes eten in de Pekingtuin en evenementenbezoek. Dit wordt door veel bedrijven in Baarn gesponsord. Mensen worden thuis opgehaald, met of zonder rollator of rolstoel. De vaarvakanties met ‘De Zonnebloem’, een compleet aangepast schip, is een landelijke activiteit. De Zonnebloem is geadopteerd door de RIKI-stichting, welke Hartewensen doen uitkomen. Om ‘gast’ te worden van de Zonnebloem kan men zich gratis aanmelden. Tijdens de vergadering kwamen nog diverse andere zaken aan de orde, zoals het missen van openbare toiletten in het centrum van ons dorp en de gratis bloemplukdag bij de Groene Inval op 23 september. De volgende openbare vergadering van de Stichting Seniorenraad Baarn is op woensdag, 7 september, 10 uur in de Leuning in Baarn.
No video selected.