Skip to main content

Verslag vergadering Seniorenraad van 28 juni 2023

Het was een goede vergadering met veel nieuwe gezichten.
Deze ochtend waren twee teamleiders van Silverein uitgenodigd. Zij spraken hun zorgen uit over de cliëntenraden, financiën en het tekort aan kundig personeel.
-MdK is teammanager van Silverein Lage Vuursche. Zij is bezig met het formeren van de cliëntenraad aldaar. Dit is naar de wet een verplichte raad. In Lage Vuursche bestaat deze raad nu uit 5 personen, terwijl er in Santvoorde slechts 2 personen zijn. Aanvulling is dringend gewenst.
Per cliënt ontvangt men van het zorgkantoor een bepaald budget. Daarmee worden de woongroepen vastgesteld. Helaas zijn er constante wijzigingen van het regeringsbeleid waardoor men achter de feiten aanloopt. Ook de zwaarte van de indicaties zijn hoger, waardoor het werk ook zwaarder is geworden. Er wordt veel meer verwacht van het personeel. Er is overal in de zorg een personeel tekort, ook bij Silverein. Gelukkig zijn er nu 14 mensen in opleiding. Daarnaast wil men familie laten meepraten over de gang van zaken. Er zijn ook familieleden die willen helpen en zich vrijwillig inzetten om b.v. te koken. Twee keer per jaar zijn er rondetafelgesprekken waarbij de familie betrokken wordt. Er is nu een korte wachtlijst. De gemiddelde periode dat men in een zorgcentrum woont is 7-8 maanden.
-GM is teamleider van Verzorgingshuis Santvoorde. Hier wonen mensen niet in groepen maar zelfstandig. Er zijn per afdeling zelfsturende teams. Het is kleinschaliger maar dat kost veel geld. Familie wordt gevraagd om de leefruimte schoon te houden en indien mogelijk ook verdere hulp te bieden. Woonzorg Nederland is eigenaar van het gebouw. Er zijn plannen voor een gedeeltelijke verbouwing. Er wordt tegenwoordig samengewerkt met andere zorginstellingen bij de planning van avonddiensten.
Vandaag is ook aanwezig de beleidsadviseur WMO en Welzijn van de gemeente Baarn. Zij vertelt dat er geld is vanuit de WMO voor mantelzorg en andere faciliteiten. Binnenkort horen hier meer over. Marijke Helwegen heeft hier nieuwe ideeën over.
- Verkeer en veiligheid/stoepen: iemand vertelde een melding gedaan te hebben met foto over kapotte tegel via de website: de volgende dag was het gerepareerd. Daarentegen heeft een groot artikel in de Baarnsche Courant van 5 jaar geleden, over de klachten van de stoepen van de Amalialaan niet geholpen tot een oplossing.
- Wonen: er is een nieuwe slogan: Bouw je voor oud, dan is het nooit fout.
- Een tuintje hebben op de Groene Inval is ook tegen Eenzaamheid!
Volgende vergadering is op 6 september 2023.

No video selected.