CONTACTGROEPEN

De leden van de Seniorenraad Baarn beheren meerdere portefeuilles die gerelateerd zijn aan de verschillende werkgebieden van de raad. Dat impliceert dat de leden van de Seniorenraad Baarn soms zitting hebben in het bestuur en/of contacten onderhouden met externe gremia zoals:

 • Advies Commissie Verkeer
 • Adviesraad Sociaal Domein Baarn
 • Cliëntenraad Santvoorde
 • Contactcommissie De Lage Vuursche
 • Ouderenbonden: KBO, PCOB
 • PIT/Stichting Welzijn Baarn
 • Stichting Gehandicapten Belangen
 • Stichting Sport en Bewegen Senioren Baarn (SBSB)
 • Theater De Speeldoos
 • De Groene Inval
 • Woningbouwvereniging Eemland Wonen
 • Woon en adviescommissie