Adviescommissie Verkeer

De Adviescommissie Verkeer vergadert in het gemeentehuis van Baarn. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de politie, de veiligheidsregio, Veilig Verkeer Nederland, Stichting Gehandicapten Belangen en de Stichting Seniorenraad Baarn.


Ook twee burgerleden maken deel van uit van de commissie. De wethouder verkeer treedt op als voorzitter. Het secretariaat wordt verzorgd door de gemeente die tevens een adviserende rol heeft. De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders over een veelheid aan verkeerszaken. De vergadering van de adviescommissie verkeer is openbaar. Bezoekers van de vergadering kunnen korte vragen stellen over onderwerpen die tot het werkveld van de commissie behoren, maar niet op de agenda staan. Voor informatie kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker verkeer van de gemeente Baarn, tel. 035-5481611.

U bent er van harte welkom.