Allochtonenraad

De allochtonenraad is samengesteld uit allochtone burgers van de gemeente Baarn. Zij brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W over het gemeentelijk beleid als het gaat om de belangen van allochtonen in Baarn.

Contact
Stichting Allochtonenraad Baarn
Postbus 528
3740 AM Baarn

Ga voor meer informatie naar de website www.allochtonenraadbaarn.nl