Meerstemmig Bouwen in Baarn en Meerstemmig Plaatsmaken in Baarn

Meerstemmig Bouwen in Baarn en Meerstemmig Plaatsmaken in Baarn  

Dat was het onderwerp waar Susan Verdonschot in de laatste vergadering van de Seniorenraad over informeerde. Hoe gaat dat in zijn werk? De volgende problemen zijn er:

  • Er zijn te weinig betaalbare woningen,
  • Er is te weinig doorstroming, de doelgroep waarvoor je bouwt komt niet in de woning, te weinig appartementen (huur), betaalbare eengezinswoningen (huur) en betaalbare koopwoningen.
  • Er zijn nauwelijks locaties waar gebouwd kan worden, ‘anderen’ zijn ‘tegen’ waardoor ontwikkelingen vertragen enzovoort, enzovoort.

Aan Eemland Wonen is de vraag gesteld om te verkennen hoe zij meer zouden kunnen samenwerken met Baarnse woningzoekenden.

Hieruit is het project Meerstemmig Bouwen ontstaan:

-Eemland Wonen wordt gevraagd om opdrachtgever en financier van de experimenten te zijn en deel te nemen met mankracht en expertise.

-De gemeente Baarn wordt gevraagd om inhoudelijk te steunen, deel te nemen en samen te zoeken naar zo slim mogelijke aansluiting tussen de experimenten en de reguliere democratische processen.

-Woningzoekenden, omwonenden, projectontwikkelaars en andere belanghebbenden in en rond Baarn vragen wij om mee te doen, mee te denken en mee te bouwen.

Er is veel energie nodig om samen sneller en meer betaalbare woningen te realiseren.

Het project Meerstemmig Plaatsmaken bestaat uit een groep mensen die gezamenlijk zoekt naar plaatsen in Baarn waar mogelijk betaalbare woningen gerealiseerd kunnen worden, zodat er ook daadwerkelijk woningen ontwikkeld kunnen worden. De groep bestaat uit woningzoekenden van alle leeftijden, medewerkers van Eemland Wonen, huurdersraad Eemland Wonen, medewerkers gemeente Baarn, WAC, projectontwikkelaars op uitnodiging, ambassadeurs meerstemmig bouwen uit de Raad.

Het doel van dit alles is om sneller te kunnen bouwen doordat iedereen vanaf het begin erbij betrokken wordt en er minder tegenwerking zal zijn. Het eerste project start op de locatie Troelstralaan. De Seniorenraad is uitgenodigd om te participeren.

Andere onderwerpen die aan bod kwamen:

-De zorg blijft een zorg, gezien de grote veranderingen die er gaan gebeuren.

-De bestrating van de stoepen blijven een probleem.

-Het overhangend groen van particuliere tuinen is niet wenselijk. Hierdoor wordt er ruimte van de stoepen ontnomen, waardoor mensen met een rollator of rolstoel gedwongen worden om over de rijweg te lopen.

-SBSB start het seizoen op 1 september. Er is op 17 september de start (Kick-off) op het hockeyveld, met diverse sporten. Iedereen is welkom.

-SGB viert op 19 september hun 20-jarig bestaan in de Speeldoos met als thema Brandveiligheid in en om het huis. Mensen kunnen zich nog aanmelden.

-Onduidelijk is nog wat er door de Gemeente wordt gedaan aan het project Een tegen Eenzaamheid. -Groene Inval: de Seniorenraad stimuleert het gebruik van een stukje grond voor senioren. Er zijn daar diverse activiteiten voor senioren. Op woensdagmiddag, 20 september is er gelegenheid om te bloemschikken met elkaar.

De volgende vergadering is op 9 oktober 2019, dan komt wethouder Jannelies Vissers vertellen over haar functie binnen het College van B&W.