Nieuwe voorzitter Seniorenraad Baarn

20210901 111401

Op 1 september 2021 was de laatste vergadering van de Seniorenraad met als voorzitter mevr. A.M. Welling-Scholten Aalbes.

Voor haar jarenlange vrijwilligerswerk was een Erespeld aangevraagd bij de Gemeente Baarn. Tot verbazing van mevr. Welling was burgemeester Röell ook aanwezig. Na een ontspannen samenzijn tijdens het nuttigen van koffie en gebak richtte de burgervader zich tot haar in een speech waarin hij haar werkzaamheden over alle jaren benoemde, zoals Boortorenwandeltochten, EHBO- en bestuurslid Jongerenvereniging, Voedselbank, activiteiten van kerken, tennisvereniging, KRO, Santvoorde, vluchtelingenzorg, ruim 40 jaar op stembureau bij Greenfields, kookcursussen, actief voor CDA, eenzaamheidbestrijding bij ouderen en nog veel meer. Sinds 1998 was zij lid van de Seniorenraad, waarvan zij sinds 2007 voorzitter. Ze is zeer betrokken bij seniorenzaken die spelen in de gemeente, en ze zoekt oplossingen. Hiermee verdiende zij de Gemeentelijke Erespeld.

Groot was haar verbazing wanneer ze merkte dat haar man ook getuige was van deze plechtigheid en de burgemeester hem vroeg de Erespeld op te spelden. Daarna worden haar bloemen en cadeaus overhandigd.

Aan het eind van de besloten vergadering was het moment van de overdracht: mevr. A.M. Welling-Scholten Aalbes sloot de vergadering met het overdragen van haar functie aan de heer Bas van den Boom, welke reeds vicevoorzitter/penningmeester is van de Seniorenraad.

No video selected.