kort verslag van de vergadering van 22 januari 2020

Gezond blijven/Nieuw project
Tijdens de bijeenkomst van de Seniorenraad Baarn op 22 januari mochten we Doesjka Reijn en Joke Roodzant van de Stichting Welzijn verwelkomen. Zij schetsten het volgende toekomstbeeld. Over 18 jaar is bijna de helft van de Nederlandse bevolking 65 jaar en ouder. Dat betekent dat er dan veel meer zorg nodig is. Hoe zouden mensen hun welzijn en gezondheid kunnen behouden? Een oorzaak van problemen is het minder stabiel zijn bij het lopen, wat vallen kan veroorzaken. Iets wat nog meer onzekerheid brengt. Men durft de deur niet meer uit, zelfs niet met een rollator. Men eet dan slechter, men heeft weinig beweging en eenzaamheid kan ervaren worden. De medewerkers van Welzijn zijn bezig aan een project waarin valpreventie een onderdeel is, maar waarbij ook de voeding aan bod komt. Het zijn bijeenkomsten in groepen waarbij een lunch wordt aangeboden en men tijdens fysiotherapie-oefeningen leert om stevig te staan. Er komt een startbijeenkomst om met Baarnse organisaties uit de zorg samen te werken. Men wil met deze nieuwe opzet het vallen van ouderen verminderen en tevens de eenzaamheid bestrijden. Vooral het samenwerken met de huisartsen is belangrijk. Dit wordt een interessant traject gekoppeld aan stichting Veiligheid NL.
Verbeterde trottoirs
Verder werd er gemeld dat onze meldingen over slechte bestrating van de stoepen zijn vruchten afwerpt. Er zijn al heel wat plekken hersteld!
Wonen
We maken ons zorgen over mensen die kleiner willen wonen maar niet in aanmerking komen voor een huurwoning omdat hun inkomen net te hoog is. Er is een tekort aan betaalbare seniorenwoningen. Deze mensen willen hun woning aanpassen maar daar krijgen zij geen hypotheek meer voor omdat ze te oud zijn. Probleem! Bij veel gemeente kan men aankloppen voor een Blijvers-lening. Helaas in Baarn nog niet. Daar hopen wij verandering in te kunnen brengen.
Tuinieren bij de schooljeugd
Vanaf 1 april kunnen senioren bij de Groene Inval tegen een kleine vergoeding een stukje grond krijgen om te bewerken. Vanaf 1 mei is er iedere woensdagmiddag een inloop mogelijkheid voor een kopje koffie en een gesprek.
Kort nieuws
    • In Lage Vuursche is men weer bezig met het organiseren van een brunch voor alle inwoners op Koningsdag en op 5 mei!
    • Als laatste is nog hulde aan de chauffeurs van de Seniorenbus: zij zijn gekozen als De Vrijwilligers van het jaar!