Verslag van de vergadering d.d. 3 november 2021

Zoals gebruikelijk doen verschillende leden verslag van bezochte bijeenkomsten.

 • De Groene Inval
  Hier was de bloemplukdag weer een succes. Alle bezoekers gingen met een bos bloemen naar
  huis. Door bemiddeling van de Seniorenraad is het mogelijk voor Senioren tegen gereduceerde
  prijs een tuintje te hebben. Er is steeds meer belangstelling voor. Op woensdagmiddag een kopje
  koffiedrinken op de Groene Inval is echt gezellig
 • Internetoplichting
  Tijdens de bijeenkomst over internetoplichting werd duidelijk dat oplichting je heel makkelijk kan
  overkomen. Geadviseerd werd o.a. om vooral heel lange wachtwoorden te gebruiken.
  Waar houden we ons verder mee bezig:
 • Wonen
  Het is een schande dat de woningen in de Troelstralaan nog steeds niet zijn afgebroken. Het is al
  3 jaar geleden dat de mensen hun woningen moesten verlaten.
  We maken ons sterk om bij de gemeente het grote gemis aan seniorenwoningen -met minstens 2
  slaapkamers- kenbaar te maken.
 • Veiligheid
  Er ligt veel blad op de trottoirs o.a. in de Prins Hendriklaan. De straten zijn moeilijk begaanbaar
  voor slechtziende mensen en mensen met een rollator. We hebben dit bij de gemeente gemeld.
  Ook is er angst om in het donker door het centrum en Geerenweg te lopen, vooral over
  parkeerplaatsen. Veel lampen branden niet en er is weinig zicht door bosschages.
 • Sport
  De enquêtes voor Galm en Sociaal Vitaal is succesvol geweest: er zijn 150 mensen aanmeldingen
  voor de fitheidstesten.
 • Santvoorde
  Het hoofdgebouw van Santvoorde wordt t.z.t. afgebroken en er komt nieuwbouw. Wat gaat er
  gebeuren met de mensen die er nu wonen? Moeten die tijdelijk verhuizen met alle gevolgen van
  dien?
 • Seniorweb
  De organisatie verhuist naar de bibliotheek. Voor hulp bij laptop of smartphone is er een
  inloopmoment in de Leuning: elke maandagmiddag. Er is behoefte aan ondersteuning voor
  mensen die geen computer hebben, of niet meer in staat zijn -tijdelijk- hun administratie te
  voeren en hier geen oplossing voor hebben.
 • Welzijn
  Stichting Welzijn Bewoners Lage Vuursche organiseert een keer per maand op donderdagmiddag
  een inloopmiddag. Men heeft plannen voor de kerst. Alle inwoners worden hierbij betrokken.
  Bewoners van Amaris-Schoonoord worden gestimuleerd om meer te bewegen. Er is een duofiets
  waar ritjes mee worden gemaakt. Ook hier is er een gemis aan vrijwilligers. Overigens heeft de
  Leuning ook een duofiets.
No video selected.