verslag vergadering 11 maart

Net voor de uitbraak van de Coronavirus vergaderde de Seniorenraad op 11 maart. Het thema sloot mooi aan deze tijd, want we werden geïnformeerd door Bas van den Boom van SeniorWeb over E-Health.
E-Health is een digitale ondersteuning in de zorg. Het is een verzamelnaam voor de verschillende apps die men kan installeren op de tablet of mobiele telefoon. Deze apps zijn specifiek gericht op gezondheid, zoals de apps: ‘Moet ik naar de huisarts?’, ‘Uw zorg online’ en EHBO app. Tevens kunnen huisartsen beeldbellen met hun patiënten, waardoor het niet nodig is dat zij naar het spreekuur komen. Ook is er een app ten behoeve van demente personen. Door een klein apparaat in de schoen te plaatsen zijn zij traceerbaar. Dit geeft een veilig gevoel.
Kortom: E-Health is een interessant project.
Verder kwamen aan de orde 
- Valpreventie: een belangrijk onderdeel in de zorg. Er wordt aan gewerkt door Stichting Welzijn hoe het percentage van mensen die vallen -en daarna overlijden- verminderd kan worden.
- Eemland Wonen is samen met de gemeente benieuwd naar woonwensen van huurders.
- Waar zijn openbare toiletten in ons Vorstelijk Baarn? Bewegwijzering naar een toilet zou mooi zijn. Zo wie zo is de bewegwijzering naar interessante plekken in ons dorp niet goed aangegeven.
- De Seniorenraad is blij met het herstel van diverse stoepen. Hun opmerkingen worden serieus genomen!
- De Mobiliteitsnota is een heel breed project naar aanleiding waarvan adviezen zijn gegeven door de SR.
- Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn houdt met ingang van 31 december 2020 op te bestaan wanneer er geen mensen zijn die zich hiervoor in willen zetten. Hopelijk komt er een oplossing voor.
- Op de website van de Gemeente staat de Seniorenraad niet meer vermeld!
- Bij de Groene Inval zijn speciaal voor senioren tegen een kleine vergoeding stukjes grond beschikbaar om te bewerken, te zaaien en te oogsten. Meldt je aan!

No video selected.