Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB)

De Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB) heeft als doel het welzijn van mensen met een fysieke handicap in de gemeente te bevorderen. De SGB geeft gevraagd en ongevraagd advies aan onder andere het college van B&W over beleidsbepaling en -uitvoering voor gehandicaptenzaken. De SGB bestaat uit 7 tot 9 leden, waarvan een aantal ervaringsdeskundig is. De stichting maakt ook gebruik van de kennis van externe adviseurs. De SGB is het officiële adviesorgaan in het kader van de wettelijk verplichte Cliëntenparticipatie voor gemeenten.

De SGB heeft drie werkgroepen:

  • Werkgroep WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
  • Werkgroep Toegankelijkheid;
  • Werkgroep Vervoer.

Ga voor meer informatie naar de website www.sgbbaarn.nl.