Skip to main content

Cultuur

De Seniorenraad is óók op het gebied van cultuur actief. In voortdurend overleg met Theater de Speeldoos behartigt één lid van de Seniorenraad de belangen door te trachten culturele activiteiten toegankelijker te maken voor senioren voornamelijk door middel van meer middagvoorstellingen op het gebied van film en toneel. Zo kunnen senioren tegenwoordig iedere maand tenminste ook 's middags naar de film.