De Seniorenraad Baarn is een adviesorgaan van de Gemeente Baarn.

De Seniorenraad onderzoekt en bespreekt alles wat raakt aan het collectieve belang van ouderen in Baarn. Daarover verstrekt de Raad aan de Gemeente een zo deskundig mogelijk advies. Dit kan gebeuren op verzoek van de Gemeente, maar meestal brengt de Seniorenraad zelf een advies uit als men dat nodig vindt.

Dit gaat over onder andere:

 • Woningen voor senioren
 • Zorg
 • Verkeer
 • Sport
 • Cultuur

Nieuwsberichten

 • kort verslag van de vergadering van 22 januari 2020

  Gezond blijven/Nieuw project
  Tijdens de bijeenkomst van de Seniorenraad Baarn op 22 januari mochten we Doesjka Reijn en Joke Roodzant van de Stichting Welzijn verwelkomen. Zij schetsten het volgende toekomstbeeld. Over 18 jaar is bijna de helft van de Nederlandse bevolking 65 jaar en ouder. Dat betekent dat er dan veel meer zorg nodig is. Hoe zouden mensen hun welzijn en gezondheid kunnen behouden? 

  Verbeterde trottoirs
  Verder werd er gemeld dat onze meldingen over slechte bestrating van de stoepen zijn vruchten afwerpt. Er zijn al heel wat plekken hersteld!

  Wonen
  We maken ons zorgen over mensen die kleiner willen wonen maar niet in aanmerking komen voor een huurwoning omdat hun inkomen net te hoog is. Er is een tekort aan betaalbare seniorenwoningen. 

 • eerstvolgende vergadering op 11 maart

  De Seniorenraad vergadert op: woensdag, 11 maart 2020 van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Leuning, Oranjestraat 8, Baarn. De heer B. van den Boom van Seniorweb. Wat is E-Health?