De Seniorenraad Baarn is een adviesorgaan van de Gemeente Baarn.

De Seniorenraad onderzoekt en bespreekt alles wat raakt aan het collectieve belang van ouderen in Baarn. Daarover verstrekt de Raad aan de Gemeente een zo deskundig mogelijk advies. Dit kan gebeuren op verzoek van de Gemeente, maar meestal brengt de Seniorenraad zelf een advies uit als men dat nodig vindt.

Dit gaat over onder andere:

 • Woningen voor senioren
 • Zorg
 • Verkeer
 • Sport
 • Cultuur

Nieuwsberichten

 • Lustrumconcert

  Lustrumconcert van het Dagkoor Baarn, zondagmiddag 15 december 2019 14-17uur

 • Van stoepen tot bus naar Meander

  Tijdens de laatste bijeenkomst van de Seniorenraad Baarn mochten we wethouder Jannelies Vissers verwelkomen. Ze had haar rechterhand Marcel Voorveld meegenomen. Mevrouw Vissers heeft een heel brede portefeuille binnen het college, met duurzaamheid, verkeer en inrichting openbare ruimte. Ja, daar hebben wij wel adviezen voor!

 • eerstvolgende vergadering op 27 november

  De Seniorenraad vergadert op: woensdag, 27 november 2019 van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Leuning, Oranjestraat 8, Baarn. Mevr. F. van Golen, teammanager Burgercontact komt vertellen over haar functie binnen de gemeente.