De Seniorenraad Baarn is een adviesorgaan van de Gemeente Baarn.

De Seniorenraad onderzoekt en bespreekt alles wat raakt aan het collectieve belang van ouderen in Baarn. Daarover verstrekt de Raad aan de Gemeente een zo deskundig mogelijk advies. Dit kan gebeuren op verzoek van de Gemeente, maar meestal brengt de Seniorenraad zelf een advies uit als men dat nodig vindt.

Dit gaat over onder andere:

 • Woningen voor senioren
 • Zorg
 • Verkeer
 • Sport
 • Cultuur

Nieuwsberichten

 • verslag vergadering 11 maart

  Net voor de uitbraak van de Coronavirus vergaderde de Seniorenraad op 11 maart. Het thema sloot mooi aan deze tijd, want we werden geïnformeerd door Bas van den Boom van SeniorWeb over E-Health.
  E-Health is een digitale ondersteuning in de zorg. Het is een verzamelnaam voor de verschillende apps die men kan installeren op de tablet of mobiele telefoon. Deze apps zijn specifiek gericht op gezondheid, zoals de apps: ‘Moet ik naar de huisarts?’, ‘Uw zorg online’ en EHBO app. Tevens kunnen huisartsen beeldbellen met hun patiënten, waardoor het niet nodig is dat zij naar het spreekuur komen. Ook is er een app ten behoeve van demente personen. Door een klein apparaat in de schoen te plaatsen zijn zij traceerbaar. Dit geeft een veilig gevoel.
  Kortom: E-Health is een interessant project.

 • Openbare vergaderingen

  Gezien de huidige omstandigheden heeft het bestuur van de Seniorenraad Baarn besloten om voorlopig geen openbare vergaderingen te houden. We zullen u op de hoogte houden via de Baanrsche Courant en de website.