Skip to main content

De Seniorenraad Baarn is een autonoom adviesorgaan voor de gemeente Baarn

De Seniorenraad onderzoekt en bespreekt alles wat raakt aan het collectieve belang van ouderen in Baarn. Daarover verstrekt de Raad aan de gemeente en andere instellingen gevraagd of ongevraagd een zo deskundig mogelijk advies. Dit gaat over onder andere:

Dit gaat over onder andere:

  • Woningen voor senioren

  • Zorg

  • Verkeer

  • Sport

  • Cultuur

  • Duurzaamheid


Nieuwsberichten