Skip to main content

Stichting Seniorenraad Baarn

De Stichting Seniorenraad Baarn, opgericht in 1997, is een adviesorgaan. De raad geeft ongevraagd advies over het gemeentelijk beleid aan het College van Burgemeester en Wethouders als het gaat om de belangen van senioren in Baarn. Voor de verwezenlijking van haar doelstelling onderhoudt de Seniorenraad contacten met allerlei instanties in Baarn, die zich op welke wijze dan ook bezig houden met de belangen van senioren.

De Seniorenraad bestaat uit onafhankelijke leden en leden die zijn afgevaardigd door de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB), Katholieke Bond van Ouderen (KBO), Stichting Sport en Bewegen Senioren Baarn (SBSB), Cliëntenraad Santvoorde, De Groene Inval en Stichting Welzijn Lage Vuursche.

Vrijwel elke twee maanden houdt de Seniorenraad een openbare vergadering in dienstverleningscentrum De Leuning. Deze vergaderingen worden aangekondigd in de Seniorenhoek van de Baarnsche Courant.