Skip to main content

Ouderenbonden: Unie KBO en PCOB

KBO

Unie KBO is een katholieke belangenorganisatie voor senioren van 50 jaar en ouder. KBO provincie Utrecht werkt samen met gewesten van PCOB (Protestants Christelijke Bond van Ouderen) in de SBO (Samenwerkende Bonden van Ouderen) in de provincie Utrecht. De SBO is een onderdeel van Cliënten Belang Utrecht.

Doelstelling KBO provincie Utrecht
Eén van de belangrijkste doelstellingen van onze organisatie is voorwaarden te scheppen voor senioren, zodat zij volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kunnen deelnemen. De Unie KBO werkt op allerlei fronten samen met diverse maatschappelijke en commerciële organisaties.

De onderwerpen hierin zijn: Zingeving/Identiteit, Educatie en Kadervorming, Sociaal Economische Zaken, Zorg/Welzijn, Wonen/Mobiliteit/Vervoer/Veiligheid.

Missie

 • De KBO staat voor welzijn, participatie, integratie en gelijkwaardigheid van senioren in de samenleving.
 • De KBO maakt zich sterk voor senioren die door maatschappelijke ontwikkelingen in een kwetsbare positie (dreigen) te raken.
 • De KBO biedt ruimte aan senioren die hun maatschappelijke ondernemingszin gestalte geven en initiatieven ontplooien die de samenleving en henzelf tot voordeel strekken.
 • De KBO vormt een platform voor levensvragen en zingeving.

Op de website vindt u alle relevante informatie en activiteiten overzicht van de afdeling KBO Soest-Soesterberg- Baarn.http://www.kbosoest.nl/


PCOB Baarn

 • Actieve belangenbehartiging op het gebied van zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit door samenwerking met andere partijen.
 • Beïnvloeding van de algehele politieke besluitvorming en advisering over en ondersteuning bij maatschappelijke vraagstukken.
 • Een herkenbare meerwaarde door het protestants christelijke uitgangspunt.
 • Informatie, tips en handreikingen via PCOB-publicaties.
 • Tien keer per jaar het gratis ledenblad Perspectief met diverse kortingsacties.
 • Een eigen collectieve zorgverzekering met unieke garanties en kortingen.
 • Een speciaal reisaanbod via PCOB-Reizen.
 • Lokale en regionale bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en educatie.
 • Een betaalbare contributie: € 30,- voor een individueel lidmaatschap en € 45,- voor een partnerlidmaatschap per jaar.  

Werkzaamheden
Wie zijn wij? 
De afdeling Baarn van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiele belangen van de oudere inwoners van Baarn in de meest uitgebreide zin te behartigen. 

Vrijwilligersactiviteiten
Wat doen wij?
Het bestuur van de Afdeling Baarn organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen. Meer hierover kunt u lezen op de centrale website.

Waar kunt u aan meedoen?
De PCOB organiseert het gehele jaar door activiteiten voor leden. Lees meer over deze activiteiten op de centrale website.

Wilt u zich actief inzetten? Dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met de secretaris van de afdeling.

Contact
Contactpersoon: B..van den Boom
telefoon: 06-51140825
website: http://pcob.nl/