Beleid

Wat is een Seniorenraad eigenlijk?

De Seniorenraad Baarn is een adviesorgaan van de Gemeente Baarn

In veel gemeenten in Nederland is een Seniorenraad actief, zo ook in Baarn. Deze raad is er om in het gemeentelijke besluitvormingsproces aandacht te geven aan dié aspecten die specifiek voor senioren (55+ers) van belang zijn. De Gemeente kan in die gevallen de Seniorenraad te consulteren.

Hoe werkt dat dan?

De Seniorenraad onderzoekt en bespreekt alles wat raakt aan het collectieve belang van ouderen in Baarn. Daarover verstrekt de Raad aan de Gemeente een zo deskundig mogelijk advies. Meestal gebeurt dat op verzoek van de Gemeente, maar de Seniorenraad kan ook eigener beweging een advies uitbrengen als het dat nodig vindt.

Wat houden die collectieve belangen van senioren zoal in?

Dat varieert sterk. In ieder geval betreft dat:

  • het voor ouderen beschikbaar zijn van voor hen geschikte woningen;
  • voldoende verpleeghuisplaatsen in Baarn, ook voor dementerende bejaarden;
  • preventieve gezondheidszorg en bestrijding van eenzaamheid onder senioren;
  • een veilige mogelijkheid, ook voor ouderen, om lopend, fietsend of per scootmobiel aan het verkeer binnen Baarn deel te nemen;
  • de bevordering van sport- en bewegingsprojecten voor senioren; en
  • de mogelijkheid tot cultuurparticipatie, ook buiten de avonduren.

Wie zitten er in de Seniorenraad Baarn?

Op dit moment bestaat de Seniorenraad uit 8 leden, allen woonachtig in Baarn en zelf 55 jaar of ouder. Een van hen zitten er op voordracht van de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PBOC). Een lid heeft zitting in de cliëntenraad van Santvoorde en een lid zit op voordracht van de SBSB (Stichting Sport en Bewegen Senioren Baarn). De overige vijf leden zijn aangezocht vanwege hun persoonlijke kwaliteit, op grond waarvan zij worden geacht een nuttige bijdrage te kunnen leveren aan het functioneren van de Raad. 

Hoe kom ik in contact met de Seniorenraad?

Als regel vergadert de Seniorenraad maandelijks op een woensdagochtend om 10.00 uur in De Leuning (zie de aankondigingen in de Seniorenhoek van de Baarnsche Courant). Die vergaderingen zijn openbaar dus u kunt deze zelf bijwonen. Op verzoek kunt u daar ook zelf zaken aan de orde stellen.

Ook kunt u de Raad tussentijds bereiken per telefoon, op dit moment onder nummer 5415329 (voorzitter, mevr. A. Welling) of 5416496 (secretaris, mevr. A. van der Veen) of per email (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.