Skip to main content

Contactcommissie De Lage Vuursche

Lage Vuursche is een klein dorp in een bosrijke omgeving op bijna 7 kilometer afstand van Baarn. De contactcommissie geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het college van B&W over zaken die van belang zijn voor Lage Vuursche. De contactcommissie bestaat uit 7 leden. Op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen worden zij door de stemgerechtigden van dit district gekozen voor de periode van 4 jaar.

De contactcommissie vergadert regelmatig over zaken die de Lage Vuursche aangaan. U bent van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen. Informatie over vergaderdata, activiteiten en resultaten vindt u in de Vuursche Nieuwsbrief die huis-aan- huis in Lage Vuursche verspreid wordt en op de website www.cclv.nl.