Skip to main content

Zorg en Welzijn, wat houdt dat in?

dat varieert sterk. In ieder geval betreft dit:

-voor ouderen beschikbaar zijn van voor hen geschikte woningen
-voldoende verpleeghuisplaatsen in Baarn, ook voor dementerende bejaarden
-preventieve gezondheidszorg voor senioren, zoals valpreventie
-eenzaamheidbestrijding
-ouderenmishandeling
-een veilige mogelijkheid om lopend, fietsend of per scootmobiel aan het verkeer binnen Baarn deel te nemen
-de bevordering van sport- en bewegingsprojecten voor senioren ede mogelijkheid tot cultuurparticipatie, ook buiten de avonduren.