Skip to main content

Woningbouwvereniging Omthuis

Omthuis is de grootste sociale verhuurder in Baarn. Naast de verhuur van sociale woningen, richten wij ons steeds meer op woonruimte voor speciale doelgroepen zoals (kwetsbare) jongeren.

Omthuis, voorheen Eemland Wonen, verhuurt zo'n 2.700 woningen, waarvan 1.500 eengezinswoningen. Daarnaast verhuren wij op kleine schaal garages, carports, bedrijfsruimten en winkelpanden. Het grootste deel van de woningen staat in Baarn, een klein aantal in Lage Vuursche en in Bunschoten.

Missie Omthuis
Eemland Wonen is een sociale huisvester in Baarn en omgeving. Eemland Wonen bouwt en verhuurt woningen voor mensen die er - veelal op grond van hun  inkomen - voor kiezen om te wonen in een sociale huurwoning. Hierbij heeft Eemland Wonen speciale aandacht voor (kwetsbare) jongeren. De woningen worden goed onderhouden. Het bouwen, verhuren, onderhouden en verkopen van sociale huurwoningen geschiedt in een verantwoord financieel kader. Binnen dit kader worden woningen duurzaam gebouwd dan wel gerenoveerd. Eemland Wonen realiseert deze doelstellingen in overleg met haar stakeholders. Eemland Wonen is een efficiënte en klantgerichte organisatie.  

Omthuis wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven van bewoners van de regio Eemland. Daartoe worden woningen verhuurd tegen een maatschappelijk aanvaardbare huur. Tevens wordt daartoe deze woonvoorraad sober doch doelmatig onderhouden, vervangen en uitgebreid, mede op basis van de woonvisie van de desbetreffende overheden, en op basis van een weloverwogen oordeel over de kwaliteit van bestaande en gewenste woningvoorraad.