Skip to main content

Verkeer en veiligheid

Veiligheid en verkeer

• Stoepen en straten Burgers melden met enige regelmaat dat straten en stoepen voor mensen met een handicap moeilijk toegankelijk zijn. Wie met een scootmobiel rijdt moet er rekening mee houden dat het wegdek soms vol zit met kuilen en hobbels. De seniorenraad geeft dit door aan de verantwoordelijke wethouder.

• Gladheidsbestrijding

Bij winterse omstandigheden wordt de gladheid bestreden. Het gladheidsbestrijdingsplan van de gemeente wordt elke vier jaar bijgesteld. De seniorenraad ziet erop toe dat er in het plan met name straten waar veel senioren gebruik van maken in de volle breedte worden gestrooid, dus ook op de stoepen.

• Verkeerssituaties

Bij de seniorenraad worden ook onveilige situaties gemeld. Deze worden doorgegeven aan de verkeersambtenaar. De seniorenraad heeft medezeggenschap over de inhoud van het GVVP. (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan). 

• Gehandicaptenparkeerplaatsen

In samenwerking met de SGB probeert de Seniorenraad oplossingen te vinden voor parkeerproblemen met de “Blauwe Kaart”. Uitleg van de regels voor het gebruik, uitbreiding van mogelijkheden en een gesprek aan huis behoren tot de mogelijkheden.

• Rechtshandhaving

De gemeente heeft twee BOA’s in dienst. Zo nodig wordt doorgegeven waar handhaving tekort schiet. Ook hier kunnen burgers hun bevindingen kwijt bij de seniorenraad.