Skip to main content

Geld genoeg maar arbeidskrachten ontbreken!

Verder werd opgemerkt dat de gemeente er nog teveel vanuit gaat dat iedereen digitaalvaardig is. Hoe wordt er gecommuniceerd met die inwoners van Baarn die dit niet zijn? Het blijft lastig. In de bibliotheek heeft men de mogelijkheid om geholpen te worden, al is dat slechts 2x per week een uurtje.

Marissa van Rossum van woningbouwvereniging Omthuis vertelt dat het interessanter wordt gemaakt voor huurders om te verhuizen naar een kleinere woning: men mag de oude huurprijs meenemen! De huur wordt daarna niet verhoogd. Zodoende wordt doorstroming aantrekkelijk gemaakt. Verder is men bezig met het project Kemphaanstraat dat straks 60 appartementen biedt. Nu er minder plek is in verpleeghuizen wordt er nagedacht over hoe wonen en zorg weer gekoppeld kunnen worden. Terug naar af!

Hierna vertelt Doesjka Reijn dat men gaat proberen in de wijk meer netwerken te creëren zodat buren meer voor elkaar kunnen betekenen en hierdoor de zorg ontlast kan worden.

Kortom het was weer een zinvolle bijeenkomst. 

Volgende vergadering waarbij iedereen mag aanschuiven is op 3 juli a.s. aanvang 10.00 uur in de Leuning.

No video selected.